Lístočky

Tu môžete napísať viac o tejto sekcii.

Funkcia

fotosyntéza

transpirácia

výmena plynov

niektoré rastliny sa ním nepohlavne rozmnožujú

 

List okrem toho môže vykonávať aj iné funkcie a vznikajú tak tzv. metamorfózy

 

Postavenie listov na stonke

striedavé

protistojné 

praslenovité

v prízemnej ružici

Metamorfózy listov

mäsité listy

listy mäsožravých rastlín

listové úponky

listové tŕne

listové korene

združinatelé listy

šupinaté listy - šupiny